facebook

Logo Biznes-Osiedlowy.pl

Szukaj lokali handlowo-usługowych i rozkręcaj swój biznes!

więcej

Twój biznes osiedlowy

Wyszukiwarka mieszkań

miasto

deweloper

powierzchnia [m2]

liczba pokoi

Mieszkanie dla Młodych w nowym wydaniu już w 2015 roku?

 Wyższe dopłaty dla rodzin z większą liczbą dzieci, szersze katalogi współkredytobiorców oraz lokali objętych programem Mieszkanie dla Młodych, możliwość skorzystania z programu przez członków spółdzielni. To propozycje zmian w programie „Mieszkanie dla Młodych” opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, które miałyby wejść w życie już w przyszłym roku.

Obecnie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju trwają prace nad projektem noweli „Mieszkanie dla Młodych”. Jak deklaruje resort projekt zmian ma trafić do Sejmu w czwartym kwartale br. i wejść w życie w 2015 roku. 

Wyższe dopłaty, ale tylko dla rodzin z większą liczbą dzieci

Zgodnie z projektem zmian od przyszłego roku ma wzrosnąć wysokość dopłat. Wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski omawiając w Polskim Radiu proponowane zmiany zapowiedział, że resort chce zwiększyć prorodzinny charakter programu. Żeby to osiągnąć resort proponuje, by małżeństwa i osoby samotnie wychowujące dwójkę dzieci mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 20 proc. wartości odtworzeniowej mieszkania. W przypadku trójki lub większej liczby dzieci wsparcie wyniosłoby 25 proc. 

WYSOKOŚĆ DOPŁATY w zależności od liczby dzieci w rodzinie

DZIŚ

od 2015 roku

Singiel, bezdzietne małżeństwo

10%

10%

Małżeństwo z jednym dzieckiem

15%

15%

Małżeństwo z dwójką dzieci

15%

20%

Małżeństwo z trójką lub większą liczbą dzieci

20%

25%


Przypomnijmy, że dziś single i bezdzietne małżeństwa mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 10 proc. wartości nieruchomości (z zastrzeżeniem, że cena mieszkania nie może przekroczyć limitów wyznaczonych przez wojewodów dla danego regionu). Wysokość dopłaty rośnie w przypadku posiadania dzieci – do 15 proc. w przypadku jednego dziecka, do 20 proc. gdy w ciągu 5 lat od dnia zakupu urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie (lub kolejne) dziecko.

Szersze grono osób, które mogą zostać współkredytobiorcą

Nowelizacja przewiduje również poszerzenie kręgu osób mogących pomóc młodym w zaciągnięciu kredytu, kiedy ci nie mają wystarczającej zdolności kredytowej. W praktyce miałby to być katalog otwarty. 

Do umowy kredytu beneficjenta programu będą mogły przystępować dowolne osoby, a nie jak dotychczas zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy – powiedział Orłowski. 

Nowa definicja nieruchomości spełniającej wymagania MdM

Dziś w ramach MdM dopłatę można otrzymać kupując nieruchomość na rynku pierwotnym lub budując dom metodą gospodarczą, przy odpowiednim metrażu (lokalu mieszkalnego do 75 mkw. lub domu jednorodzinnego do 100 mkw., albo odpowiednio do 85 mkw. i 110 mkw. - jeżeli nabywca wychowuje min. 3 dzieci). Nowelizacja ma doprecyzować definicję nowowybudowanej nieruchomości, tak by przepisy dotyczyły również lokali mieszkalnych uzyskanych w inny sposób. 

Przepisy powinny wskazywać wprost, że dofinansowaniem wkładu własnego mogą być objęte również mieszkania powstałe w wyniku przebudowy, adaptacji i innych robót budowlanych, jeżeli efektem takich przedsięwzięć będzie powstanie nowych samodzielnych lokali mieszkalnych – wyjaśnił Orłowski. — Program MdM i Narodowy Plan Rewitalizacji powinny ze sobą korespondować. Wyeliminowanie ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych jest ważne, ponieważ jednym z efektów zintegrowanego programu rewitalizacji obszarów miejskich będzie większy udział w ofercie rynku pierwotnego nowych mieszkań powstałych w wyniku przebudowy budynków niemieszkalnych — dodał. 

MdM również dla członków spółdzielni mieszkaniowych

Obecnie spółdzielnie mieszkaniowe działające tak jak deweloperzy (czyli sprzedające lokale z ustaloną z góry ceną) mogą uczestniczyć w programie MdM, ale tylko w sytuacji, gdy nie wymagają od członków wniesienia wkładu budowlanego. Jeżeli natomiast spółdzielnia mieszkaniowa nie ustaliła z góry ceny lokalu, kupujący nie może skorzystać z dopłaty państwa. – Inwestycje realizowane na podstawie umowy o budowę lokalu zobowiązują członka spółdzielni do wpłaty wkładu budowlanego. W takim przypadku spółdzielnia nie określa ostatecznego kosztu budowy mieszkania na etapie zawierania umowy o budowę lokalu. Koszty budowy są rozliczane dopiero w terminie sześciu miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania, zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – wyjaśniał w Polskim Radiu wiceminister Orłowski.

Z zapowiedzi Orłowskiego wynika, że w nowelizacji ustawy o MdM ma znaleźć się zapis umożliwiający skorzystania z programu MdM członkom spółdzielni mieszkaniowych, podpisujących z nimi umowę o budowę lokalu, którzy wnieśli własny wkład budowlany.

Limity cenowe raczej nie wzrosną

Choć z wielu stron słychać głosy, że obecne limity cenowe odstają od cen ofertowych czy transakcyjnych na rynku nieruchomości, to nie zapowiada się by miały być zwiększane. Z raportów NBP wynika bowiem, że oferta mieszkaniowa powoli dostosowuje się do wskaźników. — Bezrefleksyjne ich podniesienie spowodowałoby skutek w postaci publicznego finansowania relatywnie drogich lokali i utratę i utratę społecznego wymiaru programu — podsumował propozycje zmian Orłowski. 
/buz, portalmdm.pl 


Wyraź swoją opinię/zdanie