facebook

Logo Biznes-Osiedlowy.pl

Szukaj lokali handlowo-usługowych i rozkręcaj swój biznes!

więcej

Twój biznes osiedlowy

Wyszukiwarka mieszkań

miasto

deweloper

powierzchnia [m2]

liczba pokoi

Lekkie ożywienie akcji kredytowej w drugim kwartale

 W drugim kwartale 2014 roku akcja kredytowa w segmencie kredytów mieszkaniowych lekko przyspieszyła. Wyniki są powrotem po poziomu osiąganego w III oraz IV kwartale 2013 roku. Wzrost dotyczył zarówno wartości jak i liczby nowo podpisanych umów kredytowych. Banki udzieliły łącznie 45,5 tys. nowych kredytów o wartości 9,6 mld zł. To wzrost odpowiednio o 8,48% i 8,17% w porównaniu do pierwszego kwartału.

„Po nietypowym pierwszym półroczu 2013 roku, drugi kwartał 2014 roku potwierdził sezonowość zjawisk zachodzących na rynku kredytów hipotecznych w odniesieniu do wyników zrealizowanych przez sektor bankowy w poprzednich trzech kwartałach. Nie można jednak jeszcze ocenić, czy obserwowany wzrost liczby i wartości kredytów wobec poprzedniego kwartału zwiastuje odbicie czy tylko sezonową korektę.” – mówi Jacek Furga, Prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich.
Zainteresowanie udziałem w programie „Mieszkanie dla Młodych” było w II kwartale relatywnie mniejsze. Banki zaakceptowały 3842 wnioski na łączną kwotę 88,5 mln złotych. Tym samym, udział kredytów z dofinansowaniem w liczbie nowych umów spadł z 10% w I kwartale do 8,4% w drugim.
 
„Chociaż trudno o ocenę efektywności programu po zaledwie sześciu miesiącach jego funkcjonowania, „Mieszkanie dla Młodych” jest działaniem doraźnym, ukierunkowanym na bardzo wąski segment rynku. W Polsce potrzebne jest natomiast rozwiązanie systemowe. ZBP we współpracy z senatorami z Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wypracował dostosowane do polskich uwarunkowań makroekonomicznych założenia działania kas oszczędnościowo-budowlanych, eliminujące zagrożenia dla budżetu państwa z tytułu wspierania skłonności do oszczędzania w tym systemie. Uruchomienie w Polsce systemu długoterminowego oszczędzania na cele mieszkaniowe w formule kas budowlanych będzie miało kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju rynku finansowania budownictwa mieszkaniowego.” – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.
 
Po drugim kwartale, wartość całego portfela kredytów mieszkaniowych osiągnęła poziom 339,244 mld zł. Oznacza to wzrost o 1,25% (o 4,172 mld zł) w porównaniu do I kwartału bieżącego roku. W tym czasie, liczba czynnych umów o kredyt mieszkaniowy wzrosła nominalnie o 34 773 (1,91%), wynosząc łącznie 1 855 439 sztuk.
 
W II kwartale portfel nowych kredytów zdecydowanie zmniejszył się w segmencie kredytów o wysokim LtV. Udział kredytów, których LtV przekroczyło 80% spadł o 9,08 p.p., w wyniku czego stanowiły one 47,59% portfela nowych kredytów. Natomiast już drugi kwartał z rzędu rośnie popularność kredytów o wskaźniku LtV od 50 do 80%. W badanym kwartale ich udział wzrósł o 7,12 p.p.
 
Z danych Związku Firm Doradztwa Finansowego, po raz pierwszy publikowanych w Raporcie AMRON-SARFiN wynika, że za pośrednictwem sześciu największych firm należących do ZFDF, w II kwartale udzielono kredytów o wartości 3,7 mld zł, co stanowi 38,4% wartości wszystkich kredytów udzielonych w tym okresie.
 
„W drugim kwartale obserwowaliśmy zwiększony popyt na kredyty hipoteczne. Wzrost aktywności w tym segmencie odnotowały wszystkie firmy znajdujące się w naszym zestawieniu. Zawód doradcy powrócił do swojej pierwotnej roli, w której nie tylko wskazywał najkorzystniejszy kredyt, lecz przedstawiał instytucje bankowe, które są skłonne udzielić finansowania dla danego przypadku.” – mówi Andrzej Oślizło, Prezes Zarządu Związku Firm Doradztwa Finansowego, Prezes Expander Advisors.
 
Miesiące wiosenne przyniosły cykliczny wzrost liczby rozpoczynanych inwestycji oraz wydanych pozwoleń na budowę. W drugim kwartale bieżącego roku wydano 42 540 pozwoleń na budowę, czyli o 25% więcej niż w poprzednim kwartale. Okres od kwietnia do czerwca sprzyja również rozpoczynaniu nowych budów, dlatego też w drugim kwartale odnotowano tradycyjny wzrost liczby budów rozpoczętych w porównaniu do pierwszego kwartału. Liczba nowych inwestycji wyniosła 40 021, co oznacza kwartalny wzrost o 24%. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania spadła drugi kwartał z rzędu, w badanym kwartale zmniejszyła się o 14% i wyniosła 30 726.
 
Drugi kwartał 2014 roku przyniósł spadek średniej ceny transakcyjnej w trzech miastach. W stolicy średnia cena była niższa o 40 zł/m2 w porównaniu do poprzedniego kwartału. Do większego spadku doszło w Łodzi i Wrocławiu, gdzie średnia cena spadła odpowiednio o 81 i 118 zł. W pozostałych miastach zarejestrowano nieznaczne wzrosty średniej ceny za 1m2 mieszkania – mieściły się one w przedziale od 20 do 100 zł. 

źródło: amron.pl


Wyraź swoją opinię/zdanie