facebook

Logo Biznes-Osiedlowy.pl

Szukaj lokali handlowo-usługowych i rozkręcaj swój biznes!

więcej

Twój biznes osiedlowy

Wyszukiwarka mieszkań

miasto

deweloper

powierzchnia [m2]

liczba pokoi

Różnica między podzielnikiem ciepła, a licznikiem ciepła

Zarówno licznik, jak i podzielnik ciepła, to urządzenia, które od zawsze budzą sporo emocji wśród mieszkańców bloków, kamienic itd. Zawsze liczą za dużo, nie dają pełnego obrazu zużycia energii, a na dodatek - zaglądają tam, gdzie nie trzeba... Jednak te opinie, rzadko kiedy są uzasadnione. Dzięki podzielnikom i licznikom ciepła, możemy skuteczniej i uczciwiej rozliczać się z jego dostawcą.

W powszechnej opinii przyjęło się, że obydwa urządzenia to praktycznie to samo. Należy jednak pamiętać, że to PRAKTYCZNIE, to tak naprawdę bardzo dużo. Poniżej wykażemy różnicę pomiędzy licznikiem a podzielnikiem i przeanalizujemy w sposób uproszczony ich budowę.

Czym jest licznik energii cieplnej?

Licznik ciepła, to element, bez którego nowoczesne budownictwo mieszkaniowe nie mogłoby funkcjonować. Składa się on z prostego mechanizmu, analizującego zarówno szybkość przepływającej wody, jak również ciepło strumienia wpływającego i wypływającego. Dzięki zaawansowanemu algorytmowi, obliczane jest zużycie całej energii. Jak to możliwe?

Licznik ciepła, określa różnicę, pomiędzy temperaturą wody wpływającej i wypływającej z obwodu zasilającego mieszkanie. Następnie różnicę tą, mnoży się razy prędkość przepływu strumienia wody. Suma takich iloczynów, mierzona w konkretnej jednostce czasu, daje nam wynik w postaci zużytej ilości ciepła. Liczniki ciepła, podają wynik w GJ (gigadżulach). Warto wspomnieć, że jest to podstawowa jednostka, jeśli chodzi o rozliczenia z dostawcą ciepła.

Czym jest podzielnik ciepła?

Podzielnik ciepła, to urządzenie, które w przeciwieństwie do licznika nie podaje ilości zużytej energii w konkretnym mieszkaniu. Wręcz przeciwnie - jedyną wartością, jaką możemy z niego wywnioskować, to procentowa ilość zużycia energii cieplnej, w kontekście całego budynku.

Po co więc podzielnik, skoro mamy do czynienia z licznikiem? Odpowiedź jest prosta. Dzięki zainstalowaniu podzielnika, możemy sprawdzić, jak dużo w kontekście całego budynku, zużywa energii dane mieszkanie. W ten sposób, możemy wyciągnąć sporo wniosków, zarówno w kontekście samego mieszkania i sposobu jego ogrzewania, jak również - jego charakterystyki energetycznej. Wszelkie odchylenia od norm, wykazane przez podzielniki ciepła, mogą być podstawą do przeanalizowania ilości zużywanej przez mieszkanie energii.

Jak działa podzielnik ciepła?

Podzielnik ciepła, jest urządzeniem, które może działać w oparciu o dwie zasady. Dlatego też wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje takowych podzielników. Oto one:

1. Podzielniki wyparkowe - pomiar zużytej energii, odbywa się w nich za pomocą... wody, która na wskutek oddziaływania ciepła po prostu paruje. Ten typ podzielników, jest znany już od wielu lat i - prawdę mówiąc - nie zawsze był do końca dokładny.

2. Podzielniki ciepła elektroniczne. Ich praca, opiera się głównie na elektronicznym pomiarze ciepła grzejnika i powietrza w danym mieszkaniu. W ten sposób, są one w stanie stwierdzić, czy faktycznie zużycie ciepła przez wybrane mieszkanie, odzwierciedla temperaturę, którą akurat posiada kaloryfer.

Wskazania podane przez podzielnik ciepła, są następnie porównywane ze wskazaniem liczników (tak znajdujących się wewnątrz mieszkania, jak też ogólnego, dla całego budynku). Na podstawie prostych obliczeń, można wywnioskować, jaki udział w kontekście zużycia energii całego budynku, ma nasze mieszkanie.

Zabezpieczenia podzielników

Podzielniki ciepła, są montowane w mocnych i solidnych obudowach. W przypadku nowoczesnych, lekkich grzejników, podzielniki te mocowane są bezpośrednio do grzejnika za pomocą śrub. W przypadku gdy mamy do czynienia z grubymi grzejnikami płytowymi, montaż odbywa się poprzez zgrzanie, a następnie oplombowanie danego podzielnika.

Oczywiście plomba, ma tu bardzo duże znaczenie. Jest ona umiejscowiona tak (zarówno w przypadku podzielników klasycznych i elektronicznych), by nie było możliwe ich odłączenie od powierzchni grzejnika, bez zerwania którejkolwiek z nich. Tym samym, każdorazowe "majsterkowanie" przy takim podzielniku, może stać się przyczyną wszczęcia wobec nas stosownego postępowania karnego.

Zalety podzielników elektronicznych

Podzielniki elektroniczne, coraz częściej wypierają standardowe "wyparkowe" rozwiązania. Wiąże się to z wieloma zaletami.

1. Wersja elektroniczna, charakteryzuje się znacznie większą dokładnością pomiaru, niż wersja cieczowa. W ten sposób, możemy jeszcze dokładniej sprawdzić, jak na tle zużycia energii w całym budynku, wypada nasze mieszkanie.

2. Coraz częściej, elektroniczna wersja podzielnika kosztów ciepła, jest wyposażona w specjalny moduł radiowy. Dzięki niemu, osoba kontrolująca wyniki pomiarów, nie musi wchodzić do każdego z mieszkań. Warto dodać, że osobiste wizyty u mieszkańców często są przez nich ujmowane jako zaburzenie domowego miru. Często też, w taki właśnie sposób, dochodzi do różnego rodzaju włamań, w których główną rolę odgrywają osoby, podszywające się pod pracowników zbierających dane z liczników.

3. W wersji elektronicznej, rozwiązano również kwestię zasilania. Znajdująca się w takim podzielniku bateria, powinna wystarczyć na około 10 lat używania. Zarówno licznik, jak i podzielnik ciepła, to urządzenia, które od zawsze budzą sporo emocji wśród mieszkańców bloków, kamienic itd. Zawsze liczą za dużo, nie dają pełnego obrazu zużycia energii, a na dodatek - zaglądają tam, gdzie nie trzeba... Jednak te opinie, rzadko kiedy są uzasadnione. Dzięki podzielnikom i licznikom ciepła, możemy skuteczniej i uczciwiej rozliczać się z jego dostawcą.Wyraź swoją opinię/zdanie