facebook

Logo Biznes-Osiedlowy.pl

Szukaj lokali handlowo-usługowych i rozkręcaj swój biznes!

więcej

Twój biznes osiedlowy

Wyszukiwarka mieszkań

miasto

deweloper

powierzchnia [m2]

liczba pokoi

Zwrot części VAT za zakup materiałów budowlanych - dziś i jutro

Program „Mieszkanie dla młodych” oprócz dopłat do zakupu mieszkań od deweloperów przewiduje wsparcie dla osób budujących dom systemem gospodarczym. Chodzi o zwrot części podatku VAT od zakupionych materiałów budowlanych. Jednak nieliczni będą mogli z niego skorzystać.

Jeszcze przez kilka dni nabywcy nieruchomości mogą liczyć na częściowy zwrot podatku VAT zawartego w cenie zakupu materiałów budowlanych na starych zasadach. Od stycznia 2014 roku wchodzą nowe regulacje (zawarte w ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi), które zmieniają znacząco zasady zwrotów VAT. Ograniczony zostaje krąg osób uprawnionych do skorzystania ze zwrotu, jak i inwestycji nim objętych.

Zwrot VAT na nowych zasadach


Zgodnie z nowymi przepisami o zwrot części podatku VAT będą mogły starać się osoby, które do końca roku, w którym wydano pozwolenie na budowę, nie ukończą 36. roku życia. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim kryterium wieku dotyczy młodszego małżonka. Osoby ubiegające się o dopłatę lub zwrot VAT nie mogą być właścicielami innych nieruchomości.

Zwrot będzie można odzyskać tylko w związku z inwestycją wymagającą pozwolenia na budowę wydaną po 1 stycznia 2014 roku. Nie będzie możliwe uzyskanie zwrotu za wydatki poniesione na remont. Zwrot będzie możliwy po złożeniu wniosku i udokumentowania wydatków fakturami.

O zwrot części podatku VAT zawartego w zakupionych materiałach budowlanych będzie można ubiegać się w związku z budową domu jednorodzinnego oraz inwestycji polegających na nadbudowie lub rozbudowie budynku na cele mieszkalne lub przebudowie (przystosowaniu) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie lokal mieszkalny.

Aby uzyskać zwrot VAT powierzchnia użytkowa mieszkania lub domu jednorodzinnego nie może przekraczać odpowiednio 75 mkw. i 100 mkw. (85 mkw. i 110 mkw. jeżeli osoby wychowują co najmniej troje dzieci) . Przy większych nieruchomościach nie można liczyć nawet na „zwrot proporcjonalny”.

Pozostałe różnice między obecnymi jeszcze a wchodzącymi w życie 1 stycznia 2014 roku regulacjami wskazujemy w tabeli.

Kryteria

Reguły obowiązujące do 31 grudnia 2013 roku

Reguły obowiązujące od 1 stycznia 2014 roku, w ramach programu Mieszkanie dla młodych

Uprawnione podmioty:

Osoby fizyczne bez ograniczeń wiekowych

Osoby fizyczne, które do końca roku, w którym wydano pozwolenie na budowę, nie ukończą 36. roku życia

Rodzaj inwestycji:

Inwestycje zarówno wymagające, jak i niewymagające pozwolenia na budowę:
- budowa domu,
- nadbudowa, rozbudowa budynku na cele mieszkalne lub przebudowa budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny
- remont

Inwestycje realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r.:
- budowa domu jednorodzinnego,
- nadbudowa, rozbudowa budynku na cele mieszkalne lub przebudowa budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny

Wielkość nieruchomości (mieszkania/domu):

Brak ograniczeń

Limity powierzchni użytkowej odpowiednio dla mieszkania i domu:
- 75 mkw. i 100 mkw.,
- 85 mkw. i 110 mkw. – dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci

Posiadanie innych nieruchomości:

Brak ograniczeń

Do dnia złożenia wniosku nie można:
- być właścicielem innego mieszkania lub domu,
- posiadać spółdzielczego prawa własnościowego,
- być właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jedno mieszkanie

Moment zakupu:

Brak ograniczeń – również wydatki poniesione przed wydaniem pozwolenia na budowę

Wyłącznie wydatki ponoszone od dnia wydania pozwolenia na budowę

Dokumentowanie wydatków:

Faktury wystawione od 1 maja 2005 r. do 31 grudnia 2013 r.

Faktury wystawione od dnia wydania pozwolenia na budowę do 30 września 2018 r.

Limity:

Dwa limity zwrotu: dla inwestycji z pozwoleniem na budowę i remontu

Jeden limit zwrotu odpowiadający obecnemu limitowi zwrotu dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę

Zwroty (liczba wniosków):

Zwrot możliwy wielokrotnie (ale można składać maksymalnie jeden wniosek rocznie)

Zwrot jednorazowy

Termin złożenia wniosku:

Brak ograniczeń – wniosek można złożyć w dowolnym momencie (w trakcie realizacji inwestycji lub po jej zakończeniu)

Wniosek musi być złożony najpóźniej do 31 grudnia roku, w którym zostanie wydane pozwolenie na użytkowanie lokalu/buz, portalmdm.plWyraź swoją opinię/zdanie