facebook

Logo Biznes-Osiedlowy.pl

Szukaj lokali handlowo-usługowych i rozkręcaj swój biznes!

więcej

Twój biznes osiedlowy

Wyszukiwarka mieszkań

miasto

deweloper

powierzchnia [m2]

liczba pokoi

Ceny mieszkań w górę, MdM dla nielicznych

Po raz pierwszy od dwóch lat ceny transakcyjne mieszkań poszły w górę we wszystkich większych miastach z wyjątkiem Wrocławia – takie wnioski przynosi raport AMRON-SARFiN podsumowujący trzeci kwartał roku na rynku mieszkaniowym. Porównanie cen z limitami programu „Mieszkanie dla młodych” pokazuje, że w niektórych miejscowościach o dopłaty będzie bardzo trudno.

Bazę danych Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami (AMRON) zasilają m.in. banki, które kredytują transakcje na rynku mieszkaniowym. W trzecim kwartale tego roku analitycy odnotowali zauważalny wzrost cen transakcyjnych w największych aglomeracjach. Średnia cena metra kwadratowego zwiększyła się od 65 do 95 zł. Wyjątek na mapie Polski stanowił Wrocław, w którym średnia cena metra lokalu spadła o 36 zł.

Średnie ceny transakcyjne metra kwadratowego mieszkania w wybranych miastach w okresie I kw. 2012 – III kw. 2013

Spojrzenie na nieco dłuższy okres pozwala zauważyć, że należy mówić raczej o stabilizacji cen niż ich wzroście. Średnie ceny transakcyjne w ciągu roku wzrosły tylko w Białymstoku (o 101 zł/mkw.), Poznaniu (o 121 zł/mkw.) i Gdańsku (o 66 zł/mkw.). W pozostałych miastach prezentowanych w raporcie AMRON-SARFiN koszty zakupu mieszkania dziś są niższe niż przed rokiem. Tylko w Łodzi zmiana była na tyle niewielka, że można mówić, iż ceny stoją w miejscu.

Mieszkasz w Krakowie? Zapomnij o dopłatach

Autorzy raportu pokusili się o zestawienie średnich cen transakcyjnych odnotowanych w ostatnim zakończonym kwartale z limitami uprawniającymi do otrzymania dopłat w programie „Mieszkanie dla młodych”. Warto przypomnieć, że na pomoc finansową mogą liczyć osoby, które spełnią wiele warunków, z których tylko jeden dotyczy ceny lokalu.

Wyniki porównania nie nastroją optymistycznie mieszkańców większych miast myślących o zakupie pierwszego lokum. W Warszawie zaledwie 14 proc. transakcji zawartych pomiędzy lipcem a wrześniem mieściło się w limitach cenowych programu. Jeszcze gorzej było w Krakowie, gdzie odsetek ten wyniósł zaledwie 7 proc. Biorąc pod uwagę, że na rynku pierwotnym ceny są mniej elastyczne niż na wtórnym, można spodziewać się, że podaż mieszkań kwalifikujących się do dopłaty okaże się nadzwyczaj skąpa. Autorzy raportu zwracają jednak uwagę, że deweloperzy mogą poszukiwać sposobów obejścia niektórych ograniczeń, podobnie jak w przypadku poprzedniego programu – „Rodziny na swoim”.

Porównanie średnich cen transakcyjnych mieszkań w III kw. 2013, zakładanych limitów cen w programie „Mieszkanie dla młodych” oraz liczby transakcji odpowiadających wymogom programu

Podaż mieszkań hamuje

Branża budowlana charakteryzuje się wyraźnymi sezonowymi wahaniami produkcji. Tegoroczne wakacje przyniosły niewielki przyrost liczby rozpoczętych budów – było ich więcej o 4 proc. niż w drugim kwartale roku. Przybyło także gotowych mieszkań – na kupujących czekało ponad 35 tysięcy lokali, niemal o 5 tysięcy więcej niż oddano do użytkowania w okresie od kwietnia do czerwca.

Autorzy raportu wskazują, że w dłuższej perspektywie widoczne jest ochłodzenie koniunktury budowlanej. W porównaniu z trzecim kwartałem 2012 roku liczba mieszkań oddanych do użytkowania spadła o 5 proc., a liczba pozwoleń na budowę o 8 proc. Po okresie nadpodaży będącej wynikiem ożywionej działalności w zeszłym roku, rynek dąży do równowagi, czyli wyprzedaży nadwyżek i ograniczenia rozpoczynanych inwestycji – konkludują analitycy.

Michał Kisiel, analityk Bankier.pl
źródło: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Ceny-mieszkan-w-gore-MdM-dla-nielicznych-2999727.htmlWyraź swoją opinię/zdanie