facebook

Logo Biznes-Osiedlowy.pl

Szukaj lokali handlowo-usługowych i rozkręcaj swój biznes!

więcej

Twój biznes osiedlowy

Wyszukiwarka mieszkań

miasto

deweloper

powierzchnia [m2]

liczba pokoi

Mieszkanie dla młodych: Łódź

Łódź jest jednym z nielicznych miast, gdzie pierwszy limit cenowy nowego programu Mieszkanie dla Młodych przewyższa średnią cenę nowych lokali. Takiej sytuacji mogą pozazdrościć łodzianom mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Poznania czy Wrocławia – pisze Andrzej Prajsnar z portalu RynekPierwotny.com.

Limit wyższy od przeciętnej ceny w każdej dzielnicy

Najnowsze dane portalu RynekPierwotny.com wskazują, że średnia cena ofertowa łódzkich lokali jest o 9,06% niższa od pierwszego limitu programu MDM (uwzględniając mieszkania, których powierzchnia nie przekracza 80 mkw.)

Również średnie poziomy cen, jakie możemy odnotować w poszczególnych częściach Łodzi, są niższe od limitu MDM. W przypadku dzielnicy Górna różnica wynosi aż 31,86%, zaś w Śródmieściu nieznacznie przekracza 0,20%. Okazuje się więc, że osoby zainteresowane tamtejszą ofertą nie powinny mieć żadnych problemów ze znalezieniem dotowanego mieszkania.

Relacja pierwszego limitu cenowego w programie Mieszkanie dla Młodych oraz przeciętnych cen 1 mkw. nowych lokali, które są oferowane w poszczególnych dzielnicach Łodzi

Nazwa lokalizacji

Przeciętna cena jednostkowa dla mieszkań deweloperskich, których powierzchnia nie przekracza

 80 mkw.

Relacja przeciętnej ceny mieszkań (do 80 mkw.) i limitu cenowego programu MdM, który będzie obowiązywał w I kw. 2014 r.

(5031,40 zł/mkw.)

Bałuty

4 701,89 zł

6,55%

Górna

3 428,17 zł

31,86%

Polesie

4 607,92 zł

8,42%

Śródmieście

5 020,43 zł

0,22%

Widzew

4 402,57 zł

12,50%

Średnia dla wszystkich analizowanych lokalizacji

4 575,73 zł

9,06%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych portalu RynekPierwotny.com

 

50% „mieszkań dla młodych” w Łodzi

Mieszkańcy Łodzi nie mają powodów do narzekań. W chwili obecnej podaż mieszkań spełniających kryteria MDM-u, wynosi w Łodzi 930 sztuk. (do 75 mkw.). Natomiast rodziny wielodzietne będą mogły wybierać z puli jeszcze większej o 140 lokali (do 85 mkw.).

Udział takich lokali w całkowitej podaży łódzkiego rynku pierwotnego wynosi w chwili obecnej 44,66% lub 51,34%, zależnie od uwzględnionego maksymalnego metrażu (75 lub 85 mkw.) – pisze Andrzej Prajsnar z portalu RynekPierwotny.com.

Podaż łódzkich lokali deweloperskich, które obecnie spełniają kryteria programu Mieszkanie dla Młodych 

Kategoria lokali, które spełniają kryterium cenowe

Podaż analizowanych lokali na terenie Łodzi

Udział analizowanych lokali w całkowitej podaży łódzkiego rynku pierwotnego

(2096 sztuk = 100%)

Lokale o powierzchni nieprzekraczającej 85 mkw. 

(w ramach programu MdM dostępne dla rodzin i osób samotnych, które wychowują przynajmniej trójkę dzieci)

1076

51,34%

Lokale o powierzchni nieprzekraczającej 75 mkw. 

(dostępne również dla pozostałych beneficjentów programu MdM)

936

44,66%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych portalu RynekPierwotny.com

 Tak wysoka podaż mieszkań spełniających kryteria MDM-u jest nieosiągalna dla takich miast jak Warszawa, Kraków, Wrocław czy Poznań - chociaż Poznań prezentuje się z nich najlepiej na tle Łodzi.

W chwili obecnej na 10 tys. łodzian przypada ponad piętnaście dotowanych lokali, a w styczniu 2014 roku wynik ten może być jeszcze lepszy ze względu na sporo mieszkań, które dziś kosztują 5100 – 5200 zł/mkw. i które mogą uleć przecenie – podsumowuje Andrzej Prajsnar z portalu RynekPierwotny.com.

 

Odsetek mieszkań, które spełniają kryteria programu MdM

(dane dla pięciu największych miast kraju)

Nazwa miasta

Odsetek dotowanych mieszkań obliczony z uwzględnieniem standardowego limitu powierzchni

(75 mkw.)

Odsetek dotowanych mieszkań obliczony z uwzględnieniem limitu powierzchni przewidzianego dla wielodzietnych rodzin 

(85 mkw.)

Liczba dotowanych lokali deweloperskich w przeliczeniu na        10 000 mieszkańców*

Warszawa

5,20%

5,81%

5,70

Kraków

1,67%

2,48%

2,57

Wrocław

3,62%

4,08%

4,70

Poznań

15,49%

15,96%

16,63

Łódź

44,66%

51,34%

15,04

*- uwzględniono podwyższony limit metrażu (85 mkw.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych portalu RynekPierwotny.com

/Andrzej Prajsnar, rynekpierwotny.com
źródło: http://rynekpierwotny.pl/wiadomosci/z-miast/lodz/lodz-miasto-przyjazne-dla-mdm-u/1771/Wyraź swoją opinię/zdanie