facebook

Logo Biznes-Osiedlowy.pl

Szukaj lokali handlowo-usługowych i rozkręcaj swój biznes!

więcej

Twój biznes osiedlowy

Wyszukiwarka mieszkań

miasto

deweloper

powierzchnia [m2]

liczba pokoi

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie

 W dniach 4-5 listopada odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:
  • stopa referencyjna 2,00% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 3,00% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 1,00% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 2,25% w skali rocznej;

Obradująca 4 i 5 listopada Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Zdaniem Rady dostosowanie polityki pieniężnej dokonane w październiku, a także dość stabilny – mimo pewnego spowolnienia – wzrost gospodarczy ograniczyły ryzyko, że w średnim okresie inflacja będzie utrzymywała się poniżej wyznaczonego celu.

Pytany o to, dlaczego Rada zdecydowała się na pozostawienie stóp procentowych na niezmienionym poziomie, mimo że zgodnie z listopadową projekcją inflacja będzie utrzymywała się poniżej celu, prezes NBP wyjaśnił: – Kluczowe dla większości Rady było to, iż osłabienie tempa wzrostu gospodarczego może być przejściowe i w związku z tym, tak jak nikt nie polemizuje z nieuchronnością niskiego tempa wzrostu cen w horyzoncie projekcji, tak kwestia wzrostu tempa PKB budziła pewne kontrowersje, rozbieżności – powiedział prof. Marek Belka podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP.

W komunikacie wydanym przez Radę po posiedzeniu podkreślono jednak, że w otoczeniu polskiej gospodarki nadal utrzymują się nastroje niepewności związanej z przyszłą koniunkturą. „Z tego względu Rada nie wyklucza dalszego dostosowania polityki pieniężnej, jeśli napływające informacje będą wskazywały na zwiększenie się ryzyka pogorszenia się perspektyw wzrostu gospodarczego”.

Rada przyjęła przygotowany przez Instytut Ekonomiczny Raport o inflacji – listopada 2014. Zgodnie z listopadową projekcją z modelu NECMOD – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP i z uwzględnieniem danych dostępnych do 20 października 2014 r. – inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 0,0-0,2% w 2014 r. (wobec -0,1-0,4% w projekcji z lipca 2014 r.), 0,4-1,7% w 2015 r. (wobec 0,5-2,1%) oraz 0,6-2,3% w 2016 r. (wobec 1,3-3,1%). Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 2,9-3,5% w 2014 r. (wobec 3,2-4,1% w projekcji z lipca 2014 r.), 2,0-3,7% w 2015 r. (wobec 2,6-4,5%) oraz 1,9-4,2% w 2016 r. (wobec 2,3-4,5%).

źródło: NBPWyraź swoją opinię/zdanie