facebook

Logo Biznes-Osiedlowy.pl

Szukaj lokali handlowo-usługowych i rozkręcaj swój biznes!

więcej

Twój biznes osiedlowy

Wyszukiwarka mieszkań

miasto

deweloper

powierzchnia [m2]

liczba pokoi

Mieszkanie dla młodych - najważniejsze fakty

Rządowy program dopłat do mieszkań ruszy zgodnie z planem. Ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta, a od początku 2014 roku będzie można starać się o dofinansowanie zakupu własnego lokum. Z możliwości wsparcia nie skorzystają jednak wszyscy zainteresowani - program obudowano kilkoma istotnymi ograniczeniami.

Marzący o własnych czterech kątach z chęcią przyjmą każdą formę pomocy. Osoby, które kupowały mieszkania w zeszłym roku, mogły jeszcze liczyć na tańsze kredyty dofinansowane w ramach "Rodziny na swoim". W tym roku nie działał żaden program dopłat, ale ostateczny kształt przybrało nowe rozwiązanie pod nazwą "Mieszkanie dla młodych".

Kto może otrzymać dopłatę?

Na dofinansowanie mogą liczyć osoby, które nie ukończyły 35 roku życia. Ostatnim momentem na złożenie wniosku jest rok kalendarzowy, w którym kończymy 35 rok życia. Jeśli staramy się o kredyt wspólnie z małżonkiem, to warunek ten dotyczy młodszego z małżonków.


Czy można liczyć na dopłatę, jeśli posiada się już nieruchomość?

Nie. Kupujący mieszkanie z dopłatą nie może być właścicielem mieszkania lub domu jednorodzinnego. Nie może być również współwłaścicielem budynku, jeśli w razie zniesienia współwłasności miałby prawo do co najmniej jednego wydzielonego lokalu mieszkalnego. Nie można również posiadać spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Te warunki dotyczą okresu czasu do momentu nabycia nieruchomości z dopłatą. W przypadku małżonków starających się o kredyt te warunki muszą spełnić oboje.

Warunek dotyczący współwłasności należy rozumieć następująco - jeśli jesteśmy np. współwłaścicielem posiadającym 25-procentowy udział w budynku, w którym są cztery mieszkania, to nie będziemy mogli skorzystać z programu "Mieszkanie dla młodych".


Czy można liczyć na dopłatę, jeśli wynajmuje się mieszkanie?

Tak. Jeśli jesteśmy najemcą lub korzystamy ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, to w ciągu 6 miesięcy od przeniesienia własności mieszkania z dopłatą powinniśmy rozwiązać umowę lub zrzec się prawa do mieszkania i opróżnić lokal.


Czy żeby otrzymać dopłatę, trzeba zaciągnąć kredyt?

Tak. Jest to podstawowy warunek. Kredyt musi być udzielony:

  • wyłącznie na zakup mieszkania lub domu (a więc nie jest dopuszczalne łączenie celów),

  • na co najmniej 50 proc. ceny mieszkania,

  • wyłącznie w walucie polskiej,

  • na okres co najmniej 15 lat,

  • na podstawie umowy, w której kredytobiorcą jest nabywca mieszkania.

Jeśli dysponujemy gotówką, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby kupić mieszkanie na kredyt, a następnie spłacić zobowiązanie przed terminem.


Co zrobić, jeśli nie ma się wystarczającej zdolności kredytowej?

Do umowy kredytowej mogą przystąpić rodzice lub dzieci kredytobiorcy, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy. Dochody przystępujących do kredytu są brane pod uwagę przy obliczaniu zdolności kredytowej.


Czy z dopłat będzie można skorzystać w każdym banku?

Kredyt z dopłatą będzie można otrzymać tylko w banku, który podpisze odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Listę takich instytucji poznamy zapewne na początku 2014 roku.


Jakie mieszkanie można kupić na kredyt z dopłatą?

Dopłatę można otrzymać wyłącznie, jeśli kupujemy mieszkanie lub dom na rynku pierwotnym - od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej. Powierzchnia użytkowa mieszkania nie może być większa niż 75 m kw., a domu - 100 m kw. Jeśli w dniu składania wniosku o dofinansowanie wychowujemy co najmniej trójkę dzieci, to limity wynoszą odpowiednio 85 m kw. i 110 m kw.

Cena metra kwadratowego mieszkania nie może przekraczać limitów, które ustalane są osobno dla miast wojewódzkich, gmin sąsiadujących z miastami wojewódzkimi oraz pozostałych gmin.


Czy można liczyć na dopłatę, jeśli samemu buduje się dom metodą gospodarczą?

Tak, ale na zupełnie innych zasadach. Budujący, rozbudowujący lub przystosowujący budynek niemieszkalny do celów mieszkalnych mogą liczyć na zwrot części podatku VAT od materiałów budowlanych. Obowiązują w tym przypadku te same ograniczenia dotyczące powierzchni użytkowej budynku oraz wcześniejszego nieposiadania nieruchomości. Zwrot będzie dotyczyć budów, na które wydano pozwolenia po 1 stycznia 2014 roku, wniosek trzeba będzie złożyć do końca grudnia roku kalendarzowego, a poniesione wydatki udokumentować fakturami.


Na jaką kwotę dopłaty można liczyć?

Dofinansowanie będzie wynosić 10 proc. kwoty obliczonej jako iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania lub domu oraz średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie.

Jeśli powierzchnia użytkowa mieszkania przekracza 50 m kw., to dopłata będzie naliczana dla 50 m kw.

W przypadku osób wychowujących dzieci (nie tylko małżeństw) dopłata będzie obliczana z użyciem 15-procentowego przelicznika. Jeśli w ciągu 5 lat od nabycia mieszkania kredytobiorcy urodzi się trzecie lub kolejne dziecko, będzie można dodatkowo otrzymać 5 proc. kwoty obliczanej jak powyżej. Te środki będą przeznaczone na nadpłatę kredytu, a bank nie będzie mógł pobrać od tej czynności dodatkowej prowizji.


Jak będzie wypłacana dopłata?

Dopłata będzie wypłacana jednorazowo i przeznaczona na wkład własny do zaciąganego kredytu. Bank będzie brał pod uwagę dofinansowanie obliczając zdolność kredytową klienta, a także kalkulując stawkę marży i ewentualnego ubezpieczenia brakującego wkładu własnego. Środki będą przekazywane bezpośrednio kredytodawcy przez Bank Gospodarstwa Krajowego, nie trafią na rachunek kredytobiorcy.


Czy dopłaty trzeba będzie zwracać?

W niektórych przypadkach tak. Jeśli w ciągu 5 lat od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności mieszkania:

  • sprzedamy je,

  • wynajmiemy lub użyczymy innej osobie,

  • zmienimy sposób użytkowania tak, że niemożliwe będzie zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych (np. zamienimy w lokal usługowy),

  • staniemy się właścicielem lub współwłaścicielem innego mieszkania, ale nie w drodze spadku.

Zwrotowi podlega część otrzymanej dopłaty, proporcjonalna do liczby miesięcy pozostających do końca 5-letniego okresu obowiązywania ograniczeń.

Michał Kisiel, Bankier.pl
źródło: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Mieszkanie-dla-mlodych-najwazniejsze-fakty-2965556.htmlWyraź swoją opinię/zdanie