facebook

Logo Biznes-Osiedlowy.pl

Szukaj lokali handlowo-usługowych i rozkręcaj swój biznes!

więcej

Twój biznes osiedlowy

Wyszukiwarka mieszkań

miasto

deweloper

powierzchnia [m2]

liczba pokoi

Jakie warunki trzeba spełnić?

Z finansowego wsparcia w ramach programu „MdM” będą mogły skorzystać rodziny oraz osoby samotne (niezależnie od posiadania dzieci) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich), które dotychczas nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

Projekt ustawy przewiduje możliwość ubiegania się o finansowe wsparcie na zakup mieszkania lokalu mieszkalnego także przez osoby, które w okresie po zakończeniu przyjmowania wniosków o kredyt preferencyjny w ramach programu „Rodzina na swoim” (tj. po 31 grudnia 2012 r.), a przed wdrożeniem nowego instrumentu wsparcia, rozpoczęły już użytkowanie nowo wybudowanego mieszkania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu.

Zakup lokalu mieszkalnego objętego finansowym wsparciem będzie realizowany z udziałem środków kredytu zaciągniętego na ten cel, na okres co najmniej 15 lat, w kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny zakupu tego lokalu mieszkalnego.


Warunki w skrócie:
  • nie można posiadać innego mieszkania (także w przeszłości)
  • wiek do 35 lat (w przypadku małżeństw decyduje wiek młodszego małżonka)
  • zakup na rynku pierwotnym lokalu mieszkalnego do 75 m2 lub domu jednorodzinnego do 100 m2, albo odpowiednio do 85m2 i 110 m2 - jeżeli nabywca wychowuje min. 3 dzieci
  • zaciągnięty kredyt na co najmniej 50% ceny mieszkania, na co najmniej 15 lat
  • cena mieszkania nie może przekroczyć wskaźnika określonego dla danej lokalizacji
źrodło: www.rodzina.gov.plWyraź swoją opinię/zdanie