facebook

Logo Biznes-Osiedlowy.pl

Szukaj lokali handlowo-usługowych i rozkręcaj swój biznes!

więcej

Twój biznes osiedlowy

Wyszukiwarka mieszkań

miasto

deweloper

powierzchnia [m2]

liczba pokoi

Na jakie dofinansowanie można liczyć?

Finansowe wsparcie w podstawowej formie (dofinansowanie wkładu własnego do kredytu zaciąganego na zakup mieszkania) będzie wynosiło 10% wartości odtworzeniowej nabywanego mieszkania, ustalonej w oparciu o wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązujące dla lokalizacji nabywanego mieszkania oraz rzeczywistą powierzchnię użytkową tego lokalu (kwota odpowiadająca iloczynowi powierzchni użytkowej mieszkania i obowiązującej wartości wskaźnika). W przypadku mieszkań o powierzchni użytkowej przekraczającej 50 m² podstawą dla określenia wysokości przysługującego beneficjentowi dofinansowania będzie 50 m².

W przypadku osób i małżeństw wychowujących w dniu złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania wkładu własnego, co najmniej jednego dziecka, kwota wsparcia będzie wynosiła 15% wartości odtworzeniowej nabywanego mieszkania.

Jeżeli w rodzinie beneficjenta w ciągu 5 lat od dnia zakupu mieszkania urodzi się trzecie (lub kolejne) dziecko, będzie mógł się ubiegać o dodatkowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, które będzie wynosić 5% wartości obliczonej analogicznie jak wysokość dofinansowania wkładu własnego. Wniosek o spłatę części kredytu nabywca składa w okresie 6 miesięcy od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka będącego trzecim lub kolejnym dzieckiem. Dodatkowa pomoc udzielana jest raz w ciągu 5 lat od dnia zakupu mieszkania.Dofinansowanie w skrócie:
  • dopłata do 50 m2 (nie więcej niż powierzchnia kupowanego mieszkania)
  • 10% dopłaty do wkładu własnego dla osób samotnych i małżeństw bez dzieci
  • 15% dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących co najmniej jedno dziecko
  • dodatkowe 5% na wcześniejszą przedterminową spłatę części kapitału kredytu dla osób, którym w ciągu 5 lat od dnia zakupu mieszkania urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie (lub kolejne) wychowywane dziecko
  • dopłata liczona w odniesieniu do wskaźnika określonego dla danej lokalizacji
źrodło: www.rodzina.gov.plWyraź swoją opinię/zdanie