facebook

Logo Biznes-Osiedlowy.pl

Szukaj lokali handlowo-usługowych i rozkręcaj swój biznes!

więcej

Twój biznes osiedlowy

Wyszukiwarka mieszkań

miasto

deweloper

powierzchnia [m2]

liczba pokoi

Ceny mieszkań nadal wysokie. „Mieszkanie dla młodych” tylko dla wybranych

Aglomeracja katowicka, Łódź, Gdańsk, Poznań, Białystok – w tych lokalizacjach osoby chcące kupić nowe mieszkanie mogą skorzystać z rządowego programu dopłat „Mieszkanie dla młodych”. Średnice ceny transakcyjne w tych miastach są niższe niż limity określone w MdM.

Z rządowego programu dofinansowania do wkładu własnego mogą skorzystać osoby nabywające nowe mieszkanie o powierzchni nie większej niż 75 mkw. (85 mkw. w przypadku wychowywania co najmniej 3 dzieci), na kredyt. Niestety obecnie w wielu miastach wojewódzkich średnie ceny mieszkań wystawianych na sprzedaż są dalekie od limitów określonych w MdM. Na dopłatę mogą liczyć ci, którzy znajdą mieszkanie na obrzeżach miasta (w gorszych lokalizacjach) lub poza jego granicami.

Są jednak miasta, w których średnie ceny transakcyjne sprzedawanych mieszkań są niższe niż limity MdM. Należą do nich aglomeracja katowicka, Łódź, Poznań, Gdańsk i Białystok.

Porównanie średnich cen transakcyjnych mieszkań do limitów MdM – wybrane miasta

Miasto

Średnia cena transakcyjna 1 mkw. mieszkania  wybranych miastach – IV kw. 2013 r. [zł]

Maksymalna cena 1 mkw.  uprawniająca do otrzymania dopłaty w programie „Mieszkanie dla młodych” [zł]

Warszawa

7274

5864,65

Białystok

4069

4225,1

Aglomeracja katowicka

2978

4695,35 (Katowice),

4284,50 (gminy sąsiadujące),

3873,65 (województwo, bez stolicy)

Wrocław

5411

4774

Gdańsk

5355

5718,35

Kraków

5962

4894,45

Poznań

5248

5604,5

Łódź

3587

5031,4

Źródło: AMRON-SARFIN, BGK

Ceny spadają od kilku lat

Od kilku lat słyszymy, że ceny mieszkań spadają. Potwierdzają to dane gromadzone m.in. przez AMRON-SARFIN. Tylko w ostatnim kwartale 2013 roku do najbardziej wyraźnej zmiany średniej ceny transakcyjnej doszło w Krakowie, gdzie w porównaniu do poprzedniego kwartału średnia cena metra kwadratowego powierzchni mieszkania wzrosła o 113 zł. W Łodzi i Białymstoku średnia cena metra kwadratowego nieznacznie spadła – odpowiednio o 31 i 65 zł.W najnowszym raporcie AMRON-SARFIN czytamy, że w pozostałych miastach średnie ceny metra kwadratowego powierzchni lekko wzrosły – od 22 do 75 zł. Mimo kwartalnych wzrostów średnich cen transakcyjnych metra kwadratowego mieszkania na największych rynkach Polski w 2013 roku, przeciętne ceny nie osiągnęły poziomu z 2012 roku. Biorąc pod uwagę średnią cenę w miastach liczoną dla okresu od stycznia do grudnia, jedynie w Poznaniu średnia cena w 2013 roku była wyższa niż ta notowana w 2012 roku.

Jeżeli trend spadkowy się utrzyma, to istnieje szansa, że w okresie obowiązywania rządowego programu (2014-2018) średnie ceny transakcyjne obniżą się. A w efekcie więcej mieszkań będzie kwalifikować się do dopłaty.

/buz, portalmdm.pl

Czytaj również: Limity cen w programie MdM i maksymalne kwoty dopłatWyraź swoją opinię/zdanie