facebook

Logo Biznes-Osiedlowy.pl

Szukaj lokali handlowo-usługowych i rozkręcaj swój biznes!

więcej

Twój biznes osiedlowy

Wyszukiwarka mieszkań

miasto

deweloper

powierzchnia [m2]

liczba pokoi

Polityka prywatności

Użytkownik korzystając z Serwisu może korzystać z różnego rodzaju narzędzi oraz formularzy kontaktowych. Korzystając z tych narzędzi, użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Właściciela oraz Administratora Serwisu, jego danych osobowych w celu przekazania ich do wskazanych podmiotów współpracujących z Serwisem w celach związanych z obsługą Użytkownika i świadczeniem usług przez Serwis.
 
Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ma prawo dostępu do treści przekazanych przez siebie danych, ma możliwość ich poprawiania i usuwania stosownie do Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 
Użytkownik oświadcza również, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, w tym z Zasadami Polityki Prywatności, i w całości akceptuję  ich treść. Użytkownik zobowiązuję się jednocześnie do przestrzegania zapisów Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 
Właściciel oraz Administrator Serwisu mając na uwadze dobro Użytkowników podejmują wszelkie niezbędne działania, które mają na celu ochronę prywatności oraz ochronę danych osobowych podmiotów korzystających z Serwisu.
 
Przetwarzanie oraz wykorzystywanie dane osobowych zbieranych za pośrednictwem różnego rodzaju narzędzi dostępnych na stronie, zwłaszcza formularzy kontaktowych podmiotów współpracujących z Serwisem, podlegają ochronie danych osobowych na zasadach określonych w regulaminach tychże podmiotów. Użytkownik przed przekazaniem danych osobowych zobowiązany jest do akceptacji regulaminu.
 
Przekazywanie swoich danych osobowych jest dobrowolne. Zebrane dane, a zwłaszcza: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz inne informację, służą możliwości nawiązaniu kontaktu poprzez podmioty współpracujące z Serwisem.