facebook

Logo Biznes-Osiedlowy.pl

Szukaj lokali handlowo-usługowych i rozkręcaj swój biznes!

więcej

Twój biznes osiedlowy

Wyszukiwarka mieszkań

miasto

deweloper

powierzchnia [m2]

liczba pokoi

Kredyt hipoteczny - dokumenty niezbędne przy działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza zawsze jest sporym utrudnieniem przy staraniu się o jakikolwiek kredyt. Nie ma tu zależności czy prowadzimy jednoosobową firmę czy zatrudniającą większą ilość pracowników. Banki o wiele łaskawiej patrzą na osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony, a nawet na te zatrudnione na umowach cywilno-prawnych jak umowa o dzieło czy umowa zlecenie. Dlaczego? Wynika to stąd, że banki są przekonane o większej stabilności dochodu i zatrudnienia osób zatrudnionych, niż tych, które podjęły ryzyko gospodarcze.

Oczywiście nie jest tak, że sytuacja przedsiębiorców w tej kwestii jest beznadziejna, aby otrzymać kredyt muszą spełniać kilka kluczowych warunków, dzięki którym ze spokojem będą mogli się starać o kredyt mieszkaniowy (porównaj oferty kredytów mieszkaniowych).

Okres prowadzenia działalności gospodarczej

Jednym z warunków, który jest kluczowy podczas starania się o kredyt hipoteczny to odpowiedni okres prowadzenia działalności gospodarczej. W większości banków absolutnym minimum jest nieprzerwane prowadzenie firmy przez 12 lub 24 miesiące. Istnieją również wyjątki od tej reguły, gdzie jest wymagany jedynie 6 miesięczny okres prowadzenia działalności. Na pewno dobre wrażenie zrobi na banku fakt, że działalność założyliśmy w tej samej branży, w której wcześniej byliśmy zatrudnieni.

Sposób rozliczania się z dochodów

Sposób rozliczania się z dochodów będzie również istotną kwestią z punktu widzenia oceny zdolności kredytowej potencjalnego wnioskodawcy. Bank na podstawie dokładnej oceny dokumentów dochodowych przedsiębiorcy zdecyduje o udzieleniu lub odmowie kredytu. Dwa najczęstsze sposoby rozliczania się z dochodów to prowadzenie księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałt ewidencjonowany.

Księga przychodów i rozchodów

Jeśli rozliczamy się z Urzędem Skarbowym poprzez księgę przychodów i rozchodów, to powinniśmy wziąć i przedstawić w banku następujące dokumenty:

 • wypis z KRS,
 • wypis z CEIDG,
 • zaświadczenie o uzyskaniu numeru REGON,
 • decyzja o nadaniu NIP,
 • kopia księgi przychodów i rozchodów za poprzedni rok,
 • PIT za poprzedni rok kalendarzowy,
 • zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami do ZUS,
 • zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami w US.

Ryczałt ewidencjonowany

Przy ryczałcie ewidencjonowany niezbędne będą Ci następujące dokumenty:

 • PIT za poprzedni rok kalendarzowy,
 • miesięczna deklaracja podatkowa za poprzedni rok kalendarzowy (dla płatników VAT),
 • zaświadczenie z US o wysokości przychodów osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym,
 • kopia ewidencji przychodów z bieżącego roku,
 • wypis z KRS,
 • wypis z CEIDG,
 • zaświadczenie o uzyskaniu numeru REGON,
 • decyzja nadania NIP,
 • zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami w ZUS,
 • zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami w US.

Oczywiście nie są to jedyne dokumenty, które okażą się niezbędne. Potrzebne okażą się dokumenty osobowe oraz te dotyczące kupowanej nieruchomości.

 Wyraź swoją opinię/zdanie