facebook

Logo Biznes-Osiedlowy.pl

Szukaj lokali handlowo-usługowych i rozkręcaj swój biznes!

więcej

Twój biznes osiedlowy

Wyszukiwarka mieszkań

miasto

deweloper

powierzchnia [m2]

liczba pokoi

Mieszkanie dla młodych

 Wiadomo, że posiadanie własnego mieszkania stanowi, obok stabilnej pracy, kluczowy problem dla młodych ludzi. Wielu z nich uzależnia założenie rodziny właśnie od tych kwestii.

Wychodząc naprzeciw masowej emigracji oraz negatywnym trendom demograficznym (wynikającym właśnie z omawianych tu czynników), państwo zdecydowało się od stycznia 2014 roku uruchomić pomoc dla małżeństw w ramach programu „Mieszkanie dla młodych” (zob. https://rodzina.gov.pl/mieszkanie/program-mieszkanie-dla-mlodych?dzial=informacje). Pomoc ta polega na dofinansowaniu wkładu własnego. Jakie warunki należy spełnić oraz na co można liczyć?

Najważniejsze warunki otrzymania pomocy

Projekt przeznaczony jest dla małżeństw, w których jeden z małżonków ma nie więcej niż 35 lat. Warunkiem jest także nieposiadanie przez parę innego mieszkania (zarówno obecnie, jak i w przeszłości). Ponadto zaciągnięty kredyt na mieszkanie musi obejmować co najmniej 50% jego ceny i być rozłożony na co najmniej 15 lat. Jeśli natomiast chodzi o powierzchnię, to w przypadku lokalu mieszkalnego może to być najwyżej 75 m2 (dla wychowujących minimum troje dzieci – 85 m2), natomiast w przypadku domu jednorodzinnego – 100 m2 (odpowiednio: 110 m2). Cena musi natomiast pokrywać się ze wskaźnikiem określonym dla danej lokalizacji.

Forma dofinansowania

Istnieje kilka możliwości dofinansowania (ono także opiera się na wskaźnikach właściwych dla danego miejsca). Wyróżnić wśród nich można 10% dopłaty do wkładu własnego dla osób samotnych i bezdzietnych małżeństw, 15% dla małżeństw i osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko oraz dopłatę do 50 m2, ale nie na więcej niż powierzchnię zakupionego lokalu. Dodatkowo w projekcie przewiduje się kolejne 5% dopłaty na wcześniejszą spłatę części kredytu dla tych, którym w ciągu pięciu lat od nabycia lokalu urodzi się trzecie (lub kolejne) dziecko. Dotyczy to również dzieci przysposobionych.

Wymagana dokumentacja

Wniosek o dofinansowanie składa się w banku, w którym zamierza się wziąć kredyt. Warunkiem jest, aby bank ten przystąpił do akcji „Mieszkanie dla młodych”. Do dokumentacji należy dołączyć także inne pisemne informacje i oświadczenia: o spełnieniu podstawowego warunku, jakim jest nieposiadanie domu lub mieszkania; o tym, że nabywany lokal służyć będzie wyłącznie do realizacji własnych potrzeb mieszkaniowych; oraz o tym, że wybudowany dom lub mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie po raz pierwszy zasiedlone przez kupującego.

Właściciele mieszkań powinni pamiętać także o ubezpieczeniu nowo nabytego mienia. Pozwoli to zachować poczucie bezpieczeństwa na wypadek nieprzewidzianych sytuacji. Wielu młodych ludzi – jak można wnosić po opiniach wyrażanych na różnych forach internetowych – ceni sobie ofertę od Liberty (https://www.lu.pl/mieszkaniowe/).Wyraź swoją opinię/zdanie