facebook

Logo Biznes-Osiedlowy.pl

Szukaj lokali handlowo-usługowych i rozkręcaj swój biznes!

więcej

Twój biznes osiedlowy

Wyszukiwarka mieszkań

miasto

deweloper

powierzchnia [m2]

liczba pokoi

Jakie zdarzenia obejmuje ubezpieczenie mieszkania i domu?

 Ubezpieczenia mieszkań i domów obejmują różne rodzaje ryzyka. W zależności od instytucji, w której wykupujemy polisę, różne są warianty, a więc przedmiot i zakres ochrony. 

Instytucje w swych ofertach mają zarówno propozycje ustandaryzowane, jak też odpowiadające indywidualnym potrzebom. Z tymi ostatnimi wiążą się zazwyczaj dodatkowe koszty (podwyższona składka ubezpieczenia). 

Ubezpieczeniem mieszkania i domu może być objęte mienie: 
 • lokale mieszkalne, domy jednorodzinne z elementami stałymi wraz z pomieszczeniami gospodarczymi (piwnice, komórki, schowki itp.), 
 • domy letniskowe, inne budynki, 
 • garaże, ogrodzenia, obiekty małej architektury, 
 • elementy w budowie,
 • ruchomości domowe (które zarówno mogą znajdować się w domu mieszkalnym lub mieszkaniu, pomieszczeniach i budynkach gospodarczych, budowlach lub na posesjach, jak też te, które mamy ze sobą wychodząc z domu do pracy lub wyjeżdżając w podróż). 
Polisy tego typu zazwyczaj przewidują ochronę na wypadek:
 • zdarzeń losowych takich, jak pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, powódź, grad, implozja, uderzenie pojazdu mechanicznego, lawina, osunięcie się ziemi itp.,
 • rabunku, włamania i kradzieży mienia ruchomego,
 • dewastacji mienia,
 • uszczuplenia środków pieniężnych, spowodowanego koniecznością zapłaty odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej.
Podstawową, standardową ochronę można rozszerzyć na nietypowy majątek. Jak wspomnieliśmy wcześniej, będzie się to wiązało z podwyższeniem składki ubezpieczeniowej. W ramach indywidualnej rozszerzonej oferty polisa obejmie na przykład:
 • dzieła sztuki i okazy kolekcjonerskie,
 • wyroby ze srebra, złota czy platyny,
 • papiery wartościowe,
 • akty notarialne, dokumenty, rękopisy,
 • programy i dany komputerowy,
 • przedmioty służących wykonywaniu działalności gospodarczej itp.
Uzupełnieniem oferty ubezpieczeń mieszkań i domów bywają usługi assistance. Przykładowo w ramach polisy oferowanej przez jednego z ubezpieczycieli klient bezpłatnie otrzymuje pakiet assistance, który gwarantuje m.in.: 
 • pomoc w razie zatrzaśnięcia drzwi – ubezpieczyciel gwarantuje pomoc ślusarza w razie zacięcia się zamka, jego uszkodzenia czy utraty kluczy; pomoc obejmuje też przypadki awarii alarmu,
 • pomoc interwencyjną – na przykład w razie pęknięcia rury – pomoc hydraulika; zbicia szyby przez złodzieja czy wiatr – pomoc szklarza; lista specjalistów obejmuje też technika urządzeń grzewczych, elektryka, dekarza, stolarza czy ślusarza,
 • pomoc serwisową – ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty naprawy RTV, AGD i PC, który ma nie więcej niż 6 lat,
 • organizację przeglądu instalacji gazowej i elektrycznej,
 • osobistego opiekuna – organizacja rezerwacji biletów, dostawy kwiatów, udzielanie informacji o sporcie, warunkach drogowych i innych,
 • wsparcie w razie szkody (np. pożar, zalanie) -  w postaci m.in. organizacji i pokrycia kosztów dozoru mienia, transportu ocalałego mienia, transportu ubezpieczonego, zakwaterowania ubezpieczonego w hotelu w przypadku gdy w wyniku szkody dom jednorodzinny/lokal nie nadaje się do dalszego zamieszkiwania.

Wybierając ubezpieczenie zawsze warto zapoznać się z ogólnymi (lub szczególnymi) warunkami ubezpieczenia (tzw. OWU lub SWU), zwracając uwagę nie tylko na przedmiot i zakres ochrony, ale również na wyłączenia. 

/buz, portalmdm.pl


Wyraź swoją opinię/zdanie