facebook

Logo Biznes-Osiedlowy.pl

Szukaj lokali handlowo-usługowych i rozkręcaj swój biznes!

więcej

Twój biznes osiedlowy

Wyszukiwarka mieszkań

miasto

deweloper

powierzchnia [m2]

liczba pokoi

Ubezpieczenia przy kredycie mieszkaniowym

Z kredytem hipotecznym związane są różnego rodzaju ubezpieczenia. Trudno określić ich ostateczny koszt, zważywszy na konieczność ich opłacania przez różne okresy czasu.

Na początku okresu kredytowania, aż do momentu uzyskania wpisu hipoteki do księgi wieczystej, kredytobiorca musi opłacać tzw. ubezpieczenie pomostowe. Zazwyczaj jest ono pobierane w postaci marży powiększającej oprocentowanie kredytu o ok. 1 punkt procentowy lub z góry za kilkumiesięczne okresy. Jego ostateczny koszt zależy od tego, jak szybko uda się załatwić formalności związane z wpisem do księgi wieczystej. Warto pamiętać, że bank jest zobowiązany zwrócić składkę za okres, w którym ubezpieczenie nie było już konieczne.

Kredytobiorcy, którzy nie wniosą wymaganego przez bank wkładu własnego (od początku 2014 roku obligatoryjnie to co najmniej 5%, a już dziś zazwyczaj 20%), muszą ponieść koszt ubezpieczenia niskiego wkładu. Ubezpieczeniu podlega brakująca kwota kapitału własnego, a składkę trzeba opłacać do momentu osiągnięcia wymaganego przez bank udziału własnego. Składka – podobnie jak w przypadku ubezpieczenia pomostowego - jest pobierana z góry za okres kilku pierwszych lat kredytowania lub w postaci marży powiększającej oprocentowanie kredytu – w skali toku to około 1 proc. brakującej kwoty udziału własnego.

W ramach kredytu mieszkaniowego bank może wymagać od kredytobiorcy dodatkowego zabezpieczenia kredytu w postaci ubezpieczenia na życie, od utraty pracy czy NNW. Zazwyczaj tego typu ubezpieczenia są opcjonalne, ale mogą wpłynąć na obniżkę marży kredytowej. Opłacane są albo przez część, albo przez cały okres kredytowania.

Do wszystkich wymienionych polis dochodzi również ubezpieczenie nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. W tym przypadku niektóre instytucje umożliwiają skorzystanie z własnej oferty ubezpieczeniowej, jednak zazwyczaj klient musi posiłkować się ofertą firm ubezpieczeniowych.

/buz, portalmdm.plWyraź swoją opinię/zdanie