facebook

Logo Biznes-Osiedlowy.pl

Szukaj lokali handlowo-usługowych i rozkręcaj swój biznes!

więcej

Twój biznes osiedlowy

Wyszukiwarka mieszkań

miasto

deweloper

powierzchnia [m2]

liczba pokoi

Najważniejsze zawsze leży u... podstaw? Czyli jak ważna jest dla nowoczesnego budynku zaprawa budowlana!

Zaprawy murarskie są bardzo istotnym elementem muru, gdyż od ich prawidłowego składu i rozłożenia jest uzależniona trwałość oraz nośność muru. Odpowiednio przygotowane zaprawy budowlane nie mogą odpadać od podłoża i muszą spełniać wszystkie parametry techniczne, aby odpowiadać obowiązującym prawem normom. Prawidłowo wykonane zaprawy są również odporne w dużym stopniu na ciepło i mróz oraz charakteryzują się niską nasiąkliwością.

Czym jest zaprawa?

Zaprawa składa się z drobnego kruszywa, spoiwa, wody oraz dodatkowych domieszek. Kruszywa używane do produkcji zapraw charakteryzują się uziarnieniem mniejszym od 4 mm. Są one bardzo istotnym elementem składowym zapraw, gdyż redukują ilość ich użycia, a tym samym wpływają na znaczne obniżenie kosztów. Ważne jest, by kruszywo nie zawierało zanieczyszczeń organicznych i gliny, miało odpowiednią szorstkość, wytrzymałość i twardość.

Kolejnym elementem składowym jest spoiwo powodujące wiązanie mieszanki. Spoiwa powstają w rezultacie wypalania odpowiednio dobranych surowców mineralnych w bardzo wysokich temperaturach. Rozróżniamy spoiwa powietrzne (po rozrobieniu z wodą wiążą oraz twardnieją na powietrzu) i hydrauliczne (twardnieją na powietrzu, jak również w wodzie). Warto zauważyć, że najczęściej jako spoiwa znajdują zastosowanie wapno hydrauliczne, cement hutniczy, portlandzki lub glinowy.

Jak wspomniano już wcześniej zaprawy budowlane mogą zawierać również różne dodatki, których głównym celem ma być wpłynięcie na czas wiązania oraz poprawa urabialności mieszanki.

Rodzaje zapraw budowlanych

Najistotniejszą cechą zapraw jest marka klasyfikująca pod względem wytrzymałości na ściskanie, gdzie podany symbol liczbowy wskazuje średnią wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach twardnienia.

Najważniejsze rodzaje zapraw to:

  • zaprawa cementowo - wapienna najczęściej stosowana zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz budynku; ma szybki czas wiązania i twardnienia oraz w krótkim czasie uzyskuje oczekiwaną wytrzymałość;
  • zaprawa cementowa używana jest do murowania elementów przenoszących znaczne obciążenia; często wykorzystywana jako podkład pod posadzki oraz okładziny ceramiczne; wiąże na powietrzu i w wodzie;
  • zaprawa wapienna rzadko stosowana, głównie do wykończenia ścian wewnętrznych; ma małą odporność na działanie warunków atmosferycznych i jest bardzo nasiąkliwa;
  • zaprawa gipsowa jest najczęściej stosowana do wypełniania ubytków oraz szpachlowania ścian; ma niską odporność na wilgoć;
  • zaprawa gipsowo - wapienna i cementowo - gliniana obecnie rzadko stosowane.


Wyraź swoją opinię/zdanie